• ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା ଦାସ

ଏକତ୍ର ଦୋଷାରୋପଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ,ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋଷାରୋପ ହୁଏ।ତେବେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ର ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ତାହାର ବିଚାର ହୋଇଥାଏ।ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଆଇନର ଧାରା ୨୧୮-୨୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ନିମ୍ନଲଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ।


- ଯେତେବେଳେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆରୋପୀ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମତରେ ଏହା ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇନଥାଏ।


- ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ପ୍ରକାର ତିନୋଟି ଅପରାଧର ଦୋଷାରୋପ ଏକତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ ।


- ଯଦି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେଗୁଡିଏ ଅପରାଧ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ।କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅପରାଧ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ।


- ଦୋଷାରୋପ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟରୁ ଆରୋପୀ କେଉଁ ଅପରାଧଟି କରିଛି।


-ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆରୋପୀ ଅନ୍ୟକୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥିବା ସଂପର୍କରେ ଜଣାପଡେ।


-ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ଅପରାଧ ଆରୋପିତ ଅପରାଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।


ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇ ପାରିବ।ଧାରା ୨୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସେତେବେଳେ କରାଯାଇପାରିବ,ଯେତେବେଳେ-


(କ) ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅପରାଧପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିବେ।


(ଖ) ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧର ସହାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅପରାଧର ଉଦ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ;


(ଗ) ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକାଧିକ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ;


(ଘ) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ସଂପର୍କିତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ;


(ଙ) ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ବା ରକ୍ଷଣ , ଜୁଲୁମବାଜୀ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କିମ୍ବା ଆପରାଧିକ ଆତ୍ମସାତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ;


(ଚ) ସଂପତ୍ତି ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦଫା ୪୧୧ ଓ ୪୧୪ କିମ୍ବା ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଦଫାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ;


(ଛ)ଦଣ୍ଡସଂହିତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲାରେ ଆରୋପିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ।

Our Recent Posts